Hubungi Kami

Hubungi Kami

Alamat Surat Menyurat Pejabat Hal Ehwal Korporat, Universiti Teknologi Malaysia, UTM Skudai, 81310 Johor, Malaysia.
Talian Am (Automatik) + 607-553 3333
Apabila memanggil dari luar Malaysia, sila gunakan (60) untuk kod negara untuk Malaysia

Lebih banyak maklumat hubungan jabatan boleh didapati dalamDirektori.

 

Kenalan Utama

Kemasukan Sarjana Muda
 • Semak butir-butir dihttp://www.utm.my/prospectivestudents/
 • Anda juga boleh menghantar e-mel pertanyaan anda dari laman web yang sama.
 • Tel: 07-5537645 / 07-5537573
  Fax: 07-5537546
  Email: admission@utm.my upa@utm.my/
Siswazah Kemasukan
 • Maklumat perhubungan di Pusat Pengajian Siswazah di laman webhttp://sps.utm.my/~~V
 • Tel: 07-5537898 / 07-5537891 / 5537814
  Fax: 07-5537546
  e-mel: intakesps@utm.my
Hal Ehwal Pelajar
Perkhidmatan Perpustakaan
 • Tel: 07-5530188
 • Fax: 07-5572555
Perhubungan Alumni
 • Alumni Perhubungan UnitRumah Alumni, Universiti Teknologi Malaysia81310 UTM Skudai
 • Tel: + 6 (07) 553 6002 / 9
 • Fax: + 6 (07) 553 6007
 • E-mel: alumni@utm.my
Hubungan Antarabangsa
Penyelidikan
Sumber Manusia
Perhubungan Media

 

Nombor Telefon Penting

Keselamatan Kampus di UTM Johor Bahru Tel: + 60 755 30014 (jam 24)
Pusat Kesihatan (Kecemasan) Tel: + 60 755 30999 (jam 24)
Unit Pekerjaan, Keselamatan, Kesihatan & Alam Sekitar Tel: + 60 755 30305 / 3013
Care IT Tel: + 607 - 5532076 / 5532092Fax: + 607 - 5566164cict@utm.my