Hubungi Kami

Hubungi Kami

Alamat surat menyurat: Pejabat Hal Ehwal Korporat, Universiti Teknologi Malaysia, UTM Skudai, 81310 Johor, Malaysia.
Talian Am (Automatik): Tel: + 607-553 3333
Apabila memanggil dari luar Malaysia, sila gunakan (60) untuk kod negara untuk Malaysia.
Lebih banyak maklumat hubungan jabatan boleh didapati dalamDirektori.

Kenalan Utama

Kemasukan Prasiswazah:

Kemasukan Siswazah:

Hal Ehwal Pelajar:

Perkhidmatan Perpustakaan:

  • Tel: 07-553 0188
  • Fax: 07-557 2555

Perhubungan Alumni:

  • Alumni Perhubungan Unit Rumah Alumni, Universiti Teknologi Malaysia, UTM 81310 Johor Bahru
  • Tel: + 6 (07) 553 6002 / 9
  • Fax: + 6 (07) 553 6007
  • Email: alumni@utm.my

Perhubungan Antarabangsa:

Penyelidikan:

Sumber Manusia:

Perhubungan Media:

 

Nombor Telefon Penting

  • Keselamatan Kampus di UTM Johor Bahru : Tel: + 60 755 30014 (jam 24)
  • Pusat Kesihatan (Kecemasan) : Tel: + 60 755 30999 (jam 24)
  • Unit Pekerjaan, Keselamatan, Kesihatan & Alam Sekitar : Tel: + 60 755 30305 / 3013
  • Penjagaan IT : Tel: + 607 - 553 2076 / 553 2092 Fax: + 607 - 556 6164 E-mel: cict@utm.my