Hubungi Kami

 • Pejabat Naib Canselor

Pejabat Naib Canselor
Universiti Teknologi Malaysia,
UTM Skudai, Johor 81310,
Malaysia.

Telefon: (6) 07 - 5530692 atau (6) 07 - 5530376
Fax: + 607 - 5570815
Email: %arman@utm.my

 

 • Pejabat Hal Ehwal Korporat

Pengarah
Pejabat Hal Ehwal Korporat,
Universiti Teknologi Malaysia,
UTM Skudai, Johor 81310,
Malaysia.

Faks: (6) 07 - 5530388
E-mel: %corporate@utm.my

 

Pegawai Perhubungan Awam,
Pejabat Hal Ehwal Korporat,
Universiti Teknologi Malaysia,
UTM Skudai, Johor 81310,
Malaysia.

E-mel: %izan@utm.my

 

 • Majlis Profesor

Prof Dr Md Nor Musa
Pengerusi Majlis Profesor,
Pejabat Majlis Profesor,
Aras 3, Bangunan Canseleri Sultan Ibrahim,
Universiti Teknologi Malaysia, Johor 81310,
MALAYSIA.
Telephone: (6) 07 - 5530789
Email: mdnor@utm.my

 

 • Unit universiti Pemasaran

        Rumah Universiti
Universiti Teknologi Malaysia
81310 UTM Johor Bahru
Johor

        Telefon: 07-5535751
        Faks: 07-5535750
E-mel: %upu@utm.my

 

 • Unit universiti Kualiti

        Dewan Sultan Iskandar
Universiti Teknologi Malaysia
81310 UTM Johor Bahru
Johor

        Telefon: 07-5530521

 

 • Pusat Islam UTM

        Pusat Islam UTM
Universiti Teknologi Malaysia
81310 UTM Johor Bahru
Johor

        Telefon: 07-5537501
Fax: 07-5537532

 • Pejabat Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa)

       Universiti Teknologi Malaysia,
81310 UTM Johor Bahru,
Johor Darul Ta'zim,
Malaysia.

       Telefon: 07-5530365
Fax: 07-5547371
E-mel: pptnca@utm.my

 

 • Pejabat Program Akademik (Pelajar Antarabangsa)

Dekan Hal Ehwal Antarabangsa
Universiti Teknologi Malaysia,
UTM Skudai, Johor 81310,
Malaysia.

Telephone: (6) 07 - 5530383 / 30384
Faks: (6) 07 - 5547371
E-mel: int_affairs@utm.my

 

 • Pusat Pelajar Antarabangsa (ISC)

Blok F54,
Universiti Teknologi Malaysia,
81310 UTM Johor Bahru,
Johor Darul Ta'zim,
Malaysia.

       Telefon: 07-5537998
Fax: 07-5537999

 

 • Pusat Pengajaran dan Pembelajaran (CTL)

Pusat Pengajaran dan Pembelajaran (CTL)
Blok F54, Pengajian Siswazah Bangunan
81310 UTM Skudai
Johor Darul Takzim Malaysia

       Telefon: 07-5537857
Fax: 07-5537860
E-mel:%ctl@utm.my 

 

 • Sekolah Pengajian Siswazah (SPS)

Dekan,
Sekolah Pengajian Siswazah,
Universiti Teknologi Malaysia,
81310 UTM Skudai, Johor, Malaysia

Telefon: 07-5537790
Fax: 07-5537800
E-mel:graduate@utm.my

 

 • Pejabat Program Akademik (siswazah)

Encik Ariffin Basserany
Penolong Pendaftar
Bahagian Pengurusan Akademik,
Universiti Teknologi Malaysia,
UTM Skudai, 81310, Johor,
Malaysia.

Telefon: (6) 07 - 5530337
Fax: (6) 07 - 5581791
Email: ariffin2@utm.my

 

 • Pejabat Program Akademik (Pascasiswazah)

Dekan
Sekolah Pengajian Pascasiswazah,
Universiti Teknologi Malaysia,
UTM Skudai, Johor 81310,
Malaysia.

Telefon: (6) 07 - 5533333
Fax: (6) 07 - 5537800
Email: graduate@utm.my

 

 • Penerbit UTM Press

Penerbit UTM Press
Universiti Teknologi Malaysia,
UTM Skudai, Johor 81310,
Malaysia.

Telefon: (6) 07 - 5537588

 

 • Pejabat Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC)

Pusat Pengurusan Penyelidikan (RMC)
Blok F54, Bangunan Graduate Center,
Universiti Teknologi Malaysia,
UTM Skudai, Johor 81310,
Malaysia.

Telefon: (6) 07 - 5537863
Fax: (6) 07 - 5537811
Email: informc@utm.my

 

 • Pejabat Pendaftar

Pejabat Pendaftar,
4nd Floor, Sultan Ibrahim Bangunan Canselori,
Universiti Teknologi Malaysia (UTM),
81310 Johor Bahru, Johor, Malaysia.

Pengurusan Modal Insan
Telephone: (6) 07 - 5531169
E-mail:%hassan@utm.my

Pembangunan Modal Insan
Telephone: (6) 07 - 5531116

Unit Pengurusan Akademik
Telephone: (6) 07 - 5530351
E-mail:najmah@utm.my

Unit Pengurusan Organisasi
Telephone: (6) 07 - 5530489
E-mail:m-jalel@utm.my

Unit Keselamatan
Telephone: (6) 07 - 5530013
E-mail:halimadam@utm.my

 

 • Pejabat Bendahari

Pejabat Bendahari
Bangunan Canseleri Sultan Ibrahim,
Universiti Teknologi Malaysia (UTM),
81310 Johor Bahru, Johor, Malaysia.

Telephone: (6) 07 - 5530469
E-mail:%bendahari@utm.my

 

 • Perpustakaan Sultanah Zanariah

Perpustakaan Sultanah Zanariah
Bangunan Canseleri Sultan Ibrahim,
Universiti Teknologi Malaysia (UTM),
81310 Johor Bahru, Johor, Malaysia.

Telephone: (6) 07 - 5530173
E-mel: PSZ-ENQUIRY@groups.utm.my

 

 • Pejabat Aset dan Pembangunan

Pejabat Aset dan Pembangunan
Universiti Teknologi Malaysia (UTM),
81310 Johor Bahru, Johor, Malaysia.

Telephone: (6) 07 - 5530205
E-mel: phb-aduan@utm.my

 

 • Pejabat Hal Ehwal Pelajar & Alumni

Pejabat Hal Ehwal Pelajar & Alumni,
Universiti Teknologi Malaysia (UTM),
81310 Johor Bahru, Johor, Malaysia.

Telephone: (6) 07 - 5530260
E-mail:aduhep@utm.my

 

 •  Majlis Profesor

Nombor Telefon: + (6) 07-5530774
Ext No: 30774
%Email: khamisah@utm.my 

 

 • Perikatan Penyelidikan (RA)

Pejabat Perikatan Penyelidikan UTM,
Floor 2nd, Sultan Ibrahim Bangunan Canselori,
Universiti Teknologi Malaysia (UTM),
81310 Johor Bahru, Johor, Malaysia.

K-Economy
Telefon: (6) 07 - 5531008, (6) 07 - 5531005
E-mel: %deanrake@utm.my

Construction
Telefon: (6) 07 - 5533107
E-mel: construction@utm.my

Water
Telefon: (6) 07 - 5531578
E-mel: zulyusop@utm.my

Transportation
Telephone: (6) 07 - 5535821
E-mel: alias@fkm.utm.my

Nanotechnology
Telefon: (6) 07 - 5531018
E-mel: %construction@utm.my

Sustainability
Telefon: (6) 07 - 5534011
E-mel: %rahmalan@utm.my

Bioteknologi
Telefon: (6) 07 - 5536480
E-mel: %mroji@ibd.utm.my

Energy
Telefon: (6) 07 - 5536187
E-mel: energyresearchalliance@gmail.com

Infocomm
Telephone: (6) 07 - 5536058
E-mel: bakar@fke.utm.my

Materials
Telefon: (6) 07 - 5535812
E-mel: afauzi@utm.my