Maklumat tentang Fakulti

Ini adalah senarai lengkapsemua fakulti dan sekolah.

Fakulti Kejuruteraan Kimia (FChE) telah ditubuhkan pada 1st Jun 2010. Fakulti terdiri daripada Jabatan Kimia, Polimer dan Kejuruteraan Bioproses. Sebelum ini semua jabatan bersama-sama dengan Jabatan Kejuruteraan Petroleum di bawah naungan Fakulti Kimia dan Kejuruteraan Sumber Asli (FKKKSA). FKKKSA sebelum ini ditubuhkan pada 15th Mac 1983 dengan kumpulan pertama pelajar yang menamatkan pengajian di 1988. Sebagai akibat langsung anjakan dalam dasar universiti untuk memberi penekanan yang lebih berkembang pesat industri kejuruteraan kimia, Jabatan Kimia, Kejuruteraan Bioproses dan Polimer telah berkumpul di bawah Fakulti Kejuruteraan Kimia di 2010 baru.

FChE bangga pada potensi yang tinggi dalam menyediakan pelajar untuk berjaya selepas tamat pengajian. Program prasiswazah dan pascasiswazah peringkat kita dipandang tinggi di seluruh dunia kerana kami menawarkan pelajar kurikulum yang kaya, peluang penyelidikan yang canggih, dan akses kepada kakitangan kami yang pakar dalam bidang masing-masing.

No Tel: + 607-5535504
Fax: 07-5536165
Ke Laman Web

Fakulti Alam Bina telah mula diperkenalkan sebagai Fakulti Arkitek di 1972. Nama adalah bertukar di 1974 apabila Jabatan Perancangan Bandar dan Wilayah dan Jabatan Ukur Bahan telah diperbadankan di bawah payung pentadbiran. Kursus yang ditawarkan adalah dalam Seni Bina, Perancangan Bandar dan Wilayah dan Ukur Bahan, menawarkan kedua-dua sebagai program diploma selama tiga tahun semi-profesional dan struktur ijazah profesional.

Fakulti adalah antara yang pertama untuk menempatkan semula dirinya ke kampus utama di Skudai, Johor, seberang tambak dari Singapura dalam 1985. Perkembangan dalam program akademik melihat Sarjana Muda Bangunan kursus yang ditawarkan di 1988, yang telah ditukar kepada Sarjana Muda Sains dalam Pembinaan dalam 2003, dan Ijazah Sarjana Muda Senibina Landskap di 1993.

No Tel: + 607-5530600
Fax: 07-5566155
Ke Laman Web

Fakulti Sains telah ditubuhkan di 1973 dan pada awal tahun itu dikenali sebagai Pusat Pengajian Sains (Pusat Pengajian Sains). Pada 1981 Pusat telah dinaiktaraf dan dinamakan semula sebagai Fakulti Sains Universiti Teknologi Malaysia (UTM) di Jalan Semarak, Kuala Lumpur.

Fakulti terdiri daripada empat jabatan iaitu Kimia, Fizik, Matematik, dan Sains & Pendidikan Teknikal.

No Tel: 07-5534044
Fax: 07-5566162
Ke Laman Web

Fakulti Petroleum dan Tenaga Tenaga Boleh Diperbaharui (FPREE) telah ditubuhkan pada 1st. Jun 2010 yang terdiri daripada dua jabatan: Jabatan Kejuruteraan Gas dan Jabatan Kejuruteraan Petroleum. Jabatan Kejuruteraan Petroleum telah ditubuhkan lebih awal di 1975 di bawah Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan kemudian di 15th Mac 1983 telah diletakkan di bawah Fakulti Kejuruteraan Kimia dan Kejuruteraan Sumber Asli, manakala Jabatan Kejuruteraan Gas telah dipupuk dalam 1995.

Pada masa ini, fakulti menawarkan ijazah pertama, sarjana dan doktor falsafah di Petroleum, Gas, Geologi dan program Kejuruteraan Tenaga Diperbaharui. Semua program pendidikan yang diiktiraf oleh Lembaga Jurutera Malaysia, dan diiktiraf oleh Agensi Kelayakan Malaysia. Ini membolehkan graduan untuk melanjutkan pengajian mereka di mana-mana universiti tempatan dan luar negara yang terkenal, dan diterima baik oleh minyak utama tempatan dan global dan syarikat-syarikat gas.

No Tel: 07-5535500
Fax: 07-5581463
Ke Laman Web

Fakulti menawarkan pelbagai tiada dua peluang untuk pendidikan dan latihan dalam bidang kejuruteraan awam melalui pelbagai jabatan, pusat kecemerlangan dan up-to-tarikh keadaan kemudahan seni. Sebagai sebuah institusi pengajian tinggi, ia telah menyumbang kepakaran dan tenaga manusia kepada pelbagai organisasi dan masyarakat secara umum.

Visi kami adalah untuk menjadi sebuah pusat bertaraf dunia bagi pendidikan profesional dan penyelidikan dalam bidang kejuruteraan awam melalui kecemerlangan akademik dan pembangunan teknologi melalui kreativiti.

No Tel: 07-5531500
Fax: 07-5566157
Ke Laman Web

Fakulti Sains Komputer dan Sistem Maklumat adalah pusat yang mantap bagi pendidikan tinggi dalam bidang sains komputer. Dari awal sebagai 1980s kami telah menawarkan Ijazah Sarjana Muda dalam Sains Komputer, menjadikan kita seorang pakar di kawasan itu, dengan kursus-kursus yang disesuaikan kepada keperluan industri.

Kami adalah sebuah pusat yang sangat baik untuk pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan, melahirkan graduan yang mahir dan berbakat dalam permintaan yang tinggi oleh industri. Sentiasa berusaha untuk mencapai kecemerlangan, kami telah dianugerahkan status MSC dalam matlamat 2002.We untuk menyediakan pelajar dengan komputer dan kemahiran generik, dengan harapan untuk menghasilkan sempurna, graduan mahir dan luar biasa. Kursus Sains Komputer adalah berdasarkan piawaian antarabangsa yang dicadangkan oleh Persatuan untuk Pengkomputeran Jentera (ACM) dan Persatuan Komputer Institut Jurutera Elektrik dan Elektronik (IEEE-CS). Fakulti komited dalam menerajui dunia pendidikan kelas yang lebih tinggi dalam teknologi perkomputeran dan melahirkan graduan yang mahir dan mampu untuk memenuhi keperluan dinamik Malaysia.

No Tel: 07-5532070
Fax: 07-5565044
Ke Laman Web

Fakulti Pendidikan kini diiktiraf sebagai salah satu pemimpin yang berkualiti dan inovatif Sains dan Teknologi Pendidikan di Malaysia. Dengan sokongan kakitangan kami yang berdedikasi, fakulti ini memberi penekanan bukan sahaja kepada aspek pengajaran pendidikan tetapi juga penyelidikan serta, dan hasilnya banyak perkongsian tempatan dan antarabangsa telah dibentuk selama ini. Fakulti Pendidikan menawarkan pengajian sarjana muda dan sarjana dalam Pendidikan.

 

No Tel: 07-5534258
Fax: 07-5560542
Ke Laman Web

Fakulti Kejuruteraan Elektrik (FKE), Universiti Teknologi Malaysia, ditubuhkan di 1974 lewat. Sejak 1st Jun 1995, fakulti mula beroperasi di kampus utama Universiti Teknologi Malaysia di Skudai, Johor hingga ke hari ini. Fakulti telah berkembang menjadi pusat terbesar pakar kejuruteraan ahli akademik dan elektrik di Malaysia dengan lebih daripada 170 berkaliber tinggi kakitangan yang terlibat dalam pengajaran dan penyelidikan akademik dan 56 berdedikasi kakitangan bukan akademik. Fakulti Kejuruteraan Elektrik telah disahkan ISO9001: 2000 dari RQA Llyod dalam skop 'Peruntukan Pendidikan Sepenuh Masa Tertiari Dan Pembelajaran Kursus Bagi Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian)' sejak April 2004. Meliputi spektrum yang meluas bagi kejuruteraan elektrik, yang pada masa fakulti terdiri daripada lapan jabatan yang memberi tumpuan kepada penyelidikan lanjutan dan kursus pengajaran dalam bidang-bidang tertentu aktiviti.

No Tel: 07-5535200
Fax: 07-5566272
Ke Laman Web

Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi, telah menjadi perintis dalam Geomatik Kejuruteraan dan pendidikan Harta Tanah di negara ini. Fakulti ini mempunyai, kerana 1978, berjaya menjalankan kursus-kursus profesional dalam bidang Kejuruteraan Geomatik (Ukur) dan Hartanah.

Dalam mendapatkan maklumat dengan teknologi maju dan memenuhi keperluan klien, fakulti juga telah dijalankan GIS, Remote Sensing dan kursus Pentadbiran & Pembangunan Tanah untuk lebih daripada satu dekad sejak 1990 lewat. Pada masa ini beberapa Phd dan program lepasan ijazah Sarjana dalam Kejuruteraan Geomatik, Harta Tanah, Aset dan Pengurusan Kemudahan, Pentadbiran & Pembangunan Tanah, GIS dan Remote Sensing sedang dijalankan sama ada melalui penyelidikan atau kursus yang diajar. Dan farmasi fakulti sedang yang bernombor di 1,200 dan 300 pelajar masing-masing yang disampaikan oleh pasukan yang kuat kakitangan akademik 90 dan.

No Tel : 07-5530800
Fax: 07-5566163
Ke Laman Web

  • Fakulti Pengurusan Pembangunan Sumber Manusia &

Fakulti Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia telah ditubuhkan di 1991. Fakulti terdiri daripada tiga jabatan, iaitu Jabatan Pengurusan, Jabatan Pembangunan Sumber Manusia dan Jabatan Bahasa Moden. Kami menawarkan pelbagai program akademik dari bujang ke peringkat Doktor Falsafah.

Empat program akademik di peringkat Sarjana Muda Ijazah Sarjana Muda Pengurusan (Teknologi), Sarjana Muda Pengurusan (Pemasaran), Sarjana Muda Sains (Pembangunan Sumber Manusia), dan Ijazah Sarjana Muda Psikologi (Psikologi Industri dan Organisasi). Dua program akademik di peringkat master Sarjana Pengurusan (Teknologi) dan Sarjana Sains (Pembangunan Sumber Manusia). Dan pada peringkat Doktor Falsafah, Ph.D dalam bidang Pengurusan. Program akademik fakulti direka bentuk dan diserahkan selaras dengan aspirasi untuk menjadi sebuah sains sosial terkemuka dan institusi pengurusan akademik.

No Tel: 07-5531800
Fax: 07-5566911
Ke Laman Web

Fakulti Kejuruteraan Mekanikal (FME) diasaskan di 1975 dan telah diiktiraf bagi kualiti program akademik dan penyelidikan. Kemudahan state-of-the-art fakulti dan instrumentasi menyediakan alat sokongan untuk aktiviti pendidikan dan penyelidikan yang menyeluruh.

Ini ditambah dengan kemudahan penyelidikan universiti khusus. Fakulti juga telah menerima pelbagai anugerah di peringkat kebangsaan bagi kedua-dua penyelidikan dan pengajaran. Graduan kita telah sangat berjaya dan telah meningkat ke jawatan penting dalam kerajaan, industri, dan ahli akademik. Fakulti mengambil bahagian setiap tahun dalam anugerah Cabaran Penyelidikan. Dengan sejarah yang panjang kejuruteraan kualiti pendidikan dan penyelidikan, dan jumlah enrolmen pra dan pasca siswazah tentang pelajar 2300, Fakulti Kejuruteraan Mekanikal UTM adalah salah satu daripada fakulti kejuruteraan terbesar di Malaysia.

No Tel: 07-5534567
Fax: 07-5566159
Ke Laman Web

  • Fakulti Kejuruteraan Bioperubatan dan Sains Kesihatan

Fakulti Kejuruteraan Bioperubatan & Sains Kesihatan, sebuah fakulti yang baru ditubuhkan di UTM untuk memperjuangkan ajaran dan penyelidikan dalam bidang sains dan kejuruteraan bioperubatan. Fakulti komited untuk mencapai kecemerlangan dalam pendidikan pra dan pasca siswazah. Peluang untuk pendidikan dan penyelidikan wujud dalam bidang biomekanik, biobahan, kejuruteraan tisu, peralatan perubatan, bio-pemprosesan isyarat, sistem implan MEM, pemodelan dan simulasi fisiologi, pemantauan dan kawalan, serta robotik perubatan. Fakulti ini menawarkan pelajar akses yang tiada tandingannya kepada pakar kejuruteraan dalam bidang sains mekanikal, elektrik & elektronik, biologi, dan komputer. Permintaan terhadap Jurutera Bioperubatan semakin meningkat setiap tahun seiring dengan peningkatan permintaan bagi perkhidmatan penjagaan kesihatan, dan fakulti komited untuk melahirkan graduan kejuruteraan dengan kemampuan kepimpinan industri terutama dalam industri peranti perubatan.

No Tel: 07-5535681
Fax: 07-5535430
Ke Laman Web

  • Fakulti Biosains & Biokejuruteraan

Fakulti biokejuruteraan Biosains dan fakulti terbaru di Universiti Teknologi Malaysia. Dicipta di 2007, ia bertindak sebagai antara muka antara sains biologi dan kejuruteraan. Ia bermula sejarah sebagai Jabatan Biologi 2000 tahun yang berada di bawah Taman Haji Sir Muda Omar Ali Saifuddien di Bandar Seri Begawan bagi Fakulti Sains dan telah menawarkan program sarjana muda, Sarjana Muda Sains (Biologi Industri) sejak 1997.It telah sejak 2001, menjana lebih daripada 400 graduan yang telah memperolehi pekerjaan dalam pelbagai sektor industri. Bermula tahun akademik 2005 / 06, jabatan menawarkan program lain di peringkat sarjana muda; Ijazah Sarjana Muda Sains (Biologi) yang pada asasnya memberi tumpuan kepada kajian asas dan asasi sains hayat. Pada masa ini, Fakulti menawarkan pelbagai MSc dalam penyelidikan dan kursus yang diajar. serta Ph D's.

No Tel: 07-5530068
Fax: 07-5531112
Ke Laman Web

  • Pusat ko-kurikulum

Pusat Kokurikulum ditubuhkan di 1992, dengan tujuan untuk memberi peluang kepada pelajar untuk aktif dalam ko-kurikulum berdasarkan bakat, minat dan kebolehan. Pelajar dilatih dalam aspek perancangan, pelaksanaan serta dilengkapi pengetahuan untuk menyediakan diri mereka untuk menjadi pemimpin untuk generasi akan datang. Subjek ko-kurikulum telah bermula yang akan ditawarkan kepada pelajar UTM sejak semester Julai 1992. Pelbagai usaha telah dibuat untuk memperkukuh struktur kokurikulum di UTM. Terdapat sekitar 70 subjek yang ditawarkan yang dikategorikan kepada empat modul - Budaya dan Seni, Masyarakat & sendiri Membina, Sukan & Keyakinan Diri dan juga Program Khas.

No Tel: 07-5532292
Fax: 07-5532285
Ke Laman Web

Sekolah Perdana yang dahulunya dikenali sebagai Kolej Sains dan Teknologi Universiti Teknologi Malaysia (UTM) telah ditubuhkan di 1995. Ini adalah di mana UTM sebenarnya mempunyai permulaan. Sejak penempatan semula ke Skudai Universiti di Johor Walau bagaimanapun, Kampus Kuala Lumpur telah dikekalkan sebagai pusat untuk pengajian diploma - dengan bangganya menjalankan tradisi yang ditubuhkan menawarkan kursus kejuruteraan di peringkat diploma. Kami telah, sejak penubuhan kami, memenuhi tenaga kerja keperluan industri tetapi sesetengah pelajar kami juga telah maju setapak lagi. Ramai yang telah berjaya melanjutkan pengajian mereka di peringkat ijazah bukan sahaja di dalam negara tetapi pada ditubuhkan universiti luar negara.

Terletak berhampiran dengan pusat bandar dan terkenal di dunia Menara Berkembar Petronas - bangunan tertinggi di dunia, kampus kami adalah mudah diakses dari bandar dan Lapangan Terbang Antarabangsa dengan pengangkutan awam. Ia juga mempunyai kelebihan strategik berhampiran dengan hab perindustrian dan perdagangan negara dan Koridor Raya Multimedia (MSC). Sepanjang Jalan Tun Razak, hanya lontaran batu adalah pusat budaya perumahan bandar Panggung Negara, Balai Seni Lukis Negara dan Perpustakaan Negara.

No Tel: 03-2698635
Fax: 03-26154225
Ke Laman Web

Pusat Pengajian Islam dan Pembangunan Sosial UTM telah ditubuhkan pada Februari 1999. Objektif penubuhan pusat ini adalah untuk memupuk dan untuk menentukan continuousity kursus umum universiti, untuk membina sumber manusia profesional dengan persefahaman dalam Islam dalam pelbagai sektor, untuk menawarkan kursus sosio-ekonomi dan warisan yang berpusatkan Islam, untuk menawarkan rujukan pakar dan perkhidmatan sosial kepada individu, komuniti dan institusi.

No Tel: 07-5535091 / 07-5535095
Fax: 07-5535101
Ke Laman Web

  • International Business School

Sekolah Perniagaan Antarabangsa (IBS) telah ditubuhkan di 1997 sebagai sebuah sekolah siswazah pengurusan untuk menawarkan kursus-kursus pengurusan dan ekonomi. Ditubuhkan sebagai Pusat Kecemerlangan di Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Perdana Menteri teknologi universiti, IBS dibayangkan untuk mengetuai sektor pendidikan dalam pendidikan pengurusan pascasiswazah. Fokus utama mengenai pengurusan teknologi IBS telah ditubuhkan ke atas kekuatan teras UTM dalam sains dan teknologi. Tambahan pula, penubuhan sekolah memenuhi iaitu visi universiti untuk memberi pendidikan pengurusan dan latihan kepada pelajar-pelajar kejuruteraan dari UTM dan lain-lain institusi pengajian tinggi. IBS menyediakan MBA dalam Keusahawanan Tekno-selain MBA dalam Pengurusan Strategik, Venture Capital Management, kursus jangka pendek dan perkhidmatan perundingan.

No Tel: 03-2695 3317 / 18 / 39
Fax: 03-2692 6435
Ke Laman Web

  • Razak Sekolah

Sekolah Razak sebelum ini dikenali sebagai Perniagaan & Advanced Technology Centre (BATC) adalah salah satu Pusat Kecemerlangan Universiti Teknologi Malaysia (UTM) dan terletak di ibu kota Kuala Lumpur. Pusat komited untuk menyediakan pengalaman yang didorong oleh industri berasaskan program pembelajaran untuk menggalakkan pembangunan profesional, peribadi dan intelektual dan meningkatkan kemahiran pengurusan dan keberkesanan eksekutif dan pengurus untuk menghadapi cabaran yang dihadapi oleh organisasi pada hari ini.

BATC ditubuhkan di 1992 sebagai inisiatif kerajaan di bawah arahan bekas Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad sebagai hasil kerjasama antara UTM dan Warwick Manufacturing Group (WMG) di UK. WMG adalah sebahagian daripada University of Warwick 's School Kejuruteraan. BATC adalah pusat ketiga yang akan ditubuhkan dengan kerjasama dengan WMG. Pusat lain yang terletak di China, India, Thailand dan Singapura. BATC dibayangkan sebagai alasan pembelajaran untuk memberi pengetahuan kelas atas dan mengalami berasaskan program untuk membantu industri Malaysia bersaing dengan jayanya di pasaran serantau dan global yang pesat berubah. Sehingga kini, lebih daripada 1000 bekerja profesional daripada sektor korporat serta Kerajaan telah mendapat manfaat melalui ijazah lanjutan BATC dan program pembangunan eksekutif.

No Tel: 03-2691 4020
Fax: 03-2691 1294
Ke Laman Web

Sekolah Pengajian Siswazah (SPS) menggalakkan dan pendahuluan pencapaian cemerlang dalam pendidikan siswazah di UTM. Ia memastikan kualiti dan integriti program siswazah UTM dan memastikan bahawa pelajar disediakan dengan latihan akademik standard tertinggi dalam penyelidikan dan lain-lain aktiviti-aktiviti ilmiah. Misinya adalah untuk menyediakan kepimpinan dalam memastikan kecemerlangan dalam pendidikan siswazah dan sokongan bagi kejayaan pelajar. Sekolah adalah bertanggungjawab untuk memastikan bahawa bakal pelajar mempunyai semua maklumat yang mereka perlukan untuk membuat pilihan yang tepat dan memudahkan kemasukan siswazah mereka ke UTM.

No Tel: 07-5537777
Fax: 07-5537800
Ke Laman Web

Terletak berhampiran Universiti Teknologi Malaysia (UTM) di tengah-tengah Skudai, SPACE UTM diiktiraf sebagai salah satu institusi pengajaran sepanjang hayat yang terkemuka di Malaysia. SPACE UTM adalah komited ke arah menyediakan perkhidmatan yang cemerlang, melalui prinsip berkualiti kami, serta menawarkan pendidikan sepanjang hayat untuk meningkatkan keperluan pelanggan pengetahuan dan memenuhi dalam Pendidikan Berterusan. Pada masa ini, program PSM untuk Ijazah Sarjana Muda dan Diploma sedang dijalankan di pusat pembelajaran 15 di seluruh negara. Enrolmen pelajar telah melebihi 5000. Tarikh, sejumlah graduan 5,326 telah berjaya menamatkan pengajian mereka melalui Program Kajian Separuh Masa.

No Tel: 07-5218120
Fax: 07-5205725
Ke Laman Web

KES telah ditubuhkan di 1996 sebagai projek usahasama antaraUniversiti Teknologi Malaysia (UTM)dan Universite Thales, Perancis bagi membolehkan pemindahan teknologi ke dalam industri Malaysia, terutama industri perisian.
KES komited dalam menyediakan peluang untuk pengajian lanjutan dan perkembangan profesional untuk keperluan semasa dan masa depan industri berasaskan teknologi. Pada KES, matlamat kita adalah untuk mewujudkan peluang bagi industri atau individu yang akan dilatih dalam aspek-aspek penting dalam kejuruteraan perisian dan keselamatan maklumat.

No Tel: 03-26154429 / 4743
Fax: 03-26930933
Ke Laman Web

Akademi Bahasa di Johor Bahru Campus dan UTM International Campus, Kuala Lumpu menawarkan kursus-kursus untuk memenuhi bahasa dan komunikasi keperluan pelajar UTM, kakitangan, orang awam dan bekerja profesional. Pelbagai perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan di akademi seperti kursus-kursus akademik bahasa, bahasa asing, komunikasi profesional dan program-program latihan, ujian IELTS dan latihan. Akademi ini juga menawarkan program pengajian siswazah yang membawa kepada ijazah Sarjana dan Doktor Philisophy. Program-program ini menyediakan individu dengan peluang untuk menjalankan penyelidikan asal ke dalam pelbagai bidang bahasa dan komunikasi. Pengalaman penyelidikan akan meningkatkan kesedaran mengenai kebimbangan profesional berkaitan dan membangunkan keupayaan untuk memperbaiki dan membuat perubahan yang sesuai untuk profesional semasa dan amalan komunikasi. Akademi ini juga menyediakan kemudahan dan perkhidmatan seperti Digital Bahasa Labs, MyLinE (sumber dalam talian untuk belajar dalam bahasa Inggeris), Jepun-Bahasa Proficiency Test (JLPT) dan Ujian Kemahiran Komunikasi Bahasa Inggeris untuk Pelajar Pemerhati (TECS) lain.

No Tel: 07-5531873
Fax: 07-5566911
Ke Laman Web


ar.utm.my de.utm.my pl.utm.my bg.utm.my el.utm.my pt.utm.my zh-cn.utm.my zh-tw.utm.my iw.utm.my ro.utm.my hi.utm.my ru.utm.my hr.utm.my hu.utm.my sr.utm.my cs.utm.my id.utm.my sl.utm.my da.utm.my it.utm.my sk.utm.my nl.utm.my ja.utm.my es.utm.my ko.utm.my sv.utm.my et.utm.my lv.utm.my th.utm.my tl.utm.my lt.utm.my tr.utm.my fi.utm.my ms.utm.my uk.utm.my fr.utm.my no.utm.my vi.utm.my
GTranslate Your license is inactive or expired, please subscribe again!